Algemene voorwaarden


  • Ondertekening van het deelnameformulier verplicht deelnemer tot betaling van de overeengekomen deelnamekosten binnen de daarvoor gestelde termijn en tot deelname aan het event. Ook verplicht de deelnemer zich tot het juist en tijdig regelen van de artikelen en/of diensten welke op het event zullen worden geëxposeerd.
  • Bij annulering krijg je geen geld terug. De inschrijver kan wel een collega als vervanger sturen.
  • Hierbij informeren wij je dat gedurende het event foto's en video's gemaakt worden. Het beeldmateriaal kan gebruikt worden in onze communicatie-uitingen.